Truy cập nội dung luôn

Niêm yết công khai Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 29/06/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 28/08/2023

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP /documents/437076/17076585/HUONG+DAN+NOP+HO+SO+TRUC+TUYEN.mp4/638a0c4d-65ba-4c0e-b901-d64f9010143c 03/04/2023

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP/documents/437076/17076585/HUONG+DAN+DANG+KY+DANG+NHAP.mp4/cdda2d8c-6ac7-4d5b-bdf6-1f8883fcc696 03/04/2023

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TIẾP/documents/437076/17076585/HD%2BTHANH%2BTOAN%2BTRUC+TUYEN_final_12092022143525.mp4/275f75b2-94f4-4b78-b395-5b1727377fb5 03/04/2023

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND PHƯỜNG PHỔ HÒA/documents/437076/17076585/G%E1%BB%ACI+DS+CB%2C+CC+L%C3%80M+VI%E1%BB%86C+T%E1%BA%A0I+M%E1%BB%98T+C%E1%BB%ACA+%282%29.pdf/2d5bf80f-1b61-4223-ac61-a443014a1f51 03/04/2023

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

/documents/437076/17076585/H%C6%AF%E1%BB%9ANG+D%E1%BA%AAN+S%E1%BB%AC+D%E1%BB%A4NG+T%C3%80I+KHO%E1%BA%A2N+%C4%90%E1%BB%8ANH+DANH+%C4%90I%E1%BB%86N+T%E1%BB%AC+TR%C3%8AN+%E1%BB%A8NG+D%E1%BB%A4NG+VNEID.doc/9de11d61-ce6c-428a-858c-13310b7e13dd

14/03/2023

Dự thảo Luật đất đai năm 2023

/documents/437076/17076585/D%E1%BB%B1+th%E1%BA%A3o+Lu%E1%BA%ADt+%C4%90%E1%BA%A5t+%C4%91ai+%281%29.doc/ae3ba31c-bfe3-4ecd-9c51-c57778be244f

 

 

15/02/2023

Công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

/documents/437076/13783546/Q%C4%90+1560-Q%C4%90-UBND+ng%C3%A0y+14-10-2021.pdf/1cfe0ec7-b249-4724-9b79-2921049175e1

11/11/2022

Số điện thoại, email, danh sách cán bộ, công chức,  làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Phổ Hòa 27/10/2022

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 27/10/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 408

Tổng số lượt xem: 44361